Dość nietypowo, bo 4 września nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024.
 Panii Dyrektor Alicja Rochowiak- Zając przywitała zgromadzonych, przedstawiła wychowawców klas oraz uczących
w placówce, opowiedziała także o dobrych zmianach, które już możemy dostrzec
i o kolejnych czekających nas w tym nowym roku, związanych z remontem szkoły i przedszkola.
Następnie w wyjątkowy sposób powitaliśmy pierwszoklasistów. Wychowawczyni klasy pierwszej, nasza wspaniała Pani Lidzia, przygotowała niespodzianki dla swoich podopiecznych, którzy zostali poddani próbie wypicia soku
z cytryny i trzeba dodać, iż wypadli celująco, wykazali się także wiedzą ekologiczną i zostali przez Panią Dyrektor pasowani i przyjęci do grona szkolnego.
W tym dniu przypomniane także zostały wydarzenia z września 1939 roku i nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru szkoły uczniom klas młodszych.
Na koniec uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal, aby móc w mniejszym gronie nacieszyć się swoją obecnością.

.

Skip to content