Informujemy, iż rekrutacja do klas 1 szkół podstawowych na terenie Gminy Brzeszcze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeszcze, będzie odbywała się w dniach od 13 lutego 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r.

Rodzice/opiekunowie prawni powinni zgłosić się w ww. terminie do dyrektora wybranej szkoły w celu złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024.

Rekrutacja prowadzona jest na podstawie Zarządzenia nr 7/2023 Burmistrza Brzeszcz z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeszcze na rok szkolny 2023/2024 – KLIKNIJ

 

Skip to content