Informujemy, iż rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Brzeszcze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeszcze, rozpoczyna się w następujących terminach:

Dla dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne:
W dniach od 13 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. do godz.16:00 należy złożyć w przedszkolu, do którego obecnie uczęszcza dziecko, deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 2023/2024.

Dla dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy:
Od 2 marca 2023 r. zostanie udostępniona w systemie NABO do wglądu dla rodziców i opiekunów oferta przedszkoli, ale bez możliwości logowania się.
Rekrutacja w systemie elektronicznym NABO rozpocznie się 3 marca 2023 r. od godz. 10:00. i będzie trwać do 19 marca 2023 r. do godz. 23:59, po czym system zostanie zamknięty.

UWAGA!
Rekrutacja za pośrednictwem systemu NABO obejmuje wypełnienie zgłoszenia, które następnie należy wydrukować i podpisać. Wniosek złożony w systemie NABO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru w nieprzekraczalnym terminie do do 21 marca 2023 r. do godz. 16:00


Poniżej link do strony dla rodziców – zgłoszenia dzieci w systemie NABO.
Link ten będzie zaktualizowany i aktywny dopiero od 2 marca 2023 r.
www.przedszkola-brzeszcze.nabory.pl


Rekrutacja prowadzona jest na podstawie Zarządzenia nr 7/2023 Burmistrza Brzeszcz z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeszcze na rok szkolny 2023/2024 – KLIKNIJ

Skip to content