Konstytucja 3 Maja została uchwalona 3 maja 1791 roku. Powszechnie przyjmuje się, iż była ona drugą na świecie i pierwszą w Europie spisaną konstytucją.
Uchwalona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką.
Szkoła, jak co roku, bierze udział w wydarzeniach związanych z obchodami Konstytucji 3 Maja.
Odświętnie ubrana młodzież reprezentująca naszą placówkę ze sztandarem szkoły pod czujnym okiem Pani Wicedyrektor oraz Pana Pawła, udała się wraz z innymi pocztami sztandarowymi na mszę świętą do kościoła świętego Pawła w Jawiszowicach, by tam w skupieniu i w ciszy pomodlić się za ojczyznę i naród polski. Następnie uroczystym krokiem udali się w kierunku pomnika
w Jawiszowicach- Kółku, gdzie powitał zebranych Burmistrz Brzeszcz.
Na zakończenie wydarzenia zgromadzeni zaśpiewali pieśni patriotyczne.
Należy dodać, iż w przedszkolu i w szkole  zorganizowano lekcje o tematyce patriotycznej, na których zostały przypomniane najważniejsze założenia Konstytucji 3 Maja. W salach lekcyjnych oraz na korytarzu szkolnym pojawiły się także prace wykonane przez dzieci, upamiętniające ten ważny dla Polaków dzień.
Skip to content