Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony przez UNESCO 17 listopada 1999 roku, corocznie święto obchodzone jest 21 lutego. Według ONZ co najmniej 40% spośród języków używanych na świecie w roku 2016 zagrożonych było wyginięciem.
Święto ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.
Nasza szkoła pragnie również dołożyć swoją cegiełkę i chronić to, co dla nas każdego Polaka powinno być najważniejsze- ojczysty język. W tym celu dla klas starszych został zorganizowany konkurs,
w którym uczniowie mieli napisać wiersz propagujący język polski.
W tym roku obchodziliśmy go później z powodu ferii zimowych. Aby uczcić ten wyjątkowy dzień SU stanął na wysokości zadania i zorganizował zabawy oraz konkursy dla klas młodszych. Na korytarzu ustawione zostały stanowiska, a były to: łamańce językowe, których przeczytanie wymagało niezwykłych umiejętności oratorskich, sprawdzana także została znajomość gramatyki, po zdobyciu punktów w postaci naklejek, każdy uczestnik zabawy otrzymał drobny upominek.
Język polski jest piękny ale i bardzo trudny, nasze „szeleszczące” słowa powodują zawrót głowy wśród cudzoziemców.

Skip to content