W tym roku złożyliśmy wniosek i otrzymaliśmy dotację w ramach WIELOLETNIEGO  RZĄDOWEGO PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019–2023-  moduł 3 na kwotę 42 450 ZŁ ( 33960 zł dotacja; 8490 zł wkład własny gminy)

 Moduł 3 Programu realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r.
w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. poz. 267).

Jesteśmy jedną z 57 szkół podstawowych z Małopolski, która otrzymała środki w ramach tego programu.  Ich wykorzystanie należy zakończyć do końca grudnia. Jesteśmy w trakcie realizacji zamówień.

 

.

Skip to content