Wesołych dni u nas co niemiara! 2 lutego obchodziliśmy Dzień Pozytywnego Myślenia.
Święto to zostało ustanowione przez amerykańską psycholog Kirsten Harrell po to, aby udowodnić, iż optymistyczne nastawienie do życia ma istotny wpływ na zdrowie i proces leczenia.
Fakty dowodzą również, że optymiści żyją dłużej, są mniej narażeni na choroby serca, czy depresję.
W tym wyjątkowym dniu uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób można uruchomić w sobie pokłady pozytywnego myślenia, jak reagować na krytykę
i w czym może być pomocny, na pozór nieznaczący jeden uśmiech.
I tych uśmiechów było naprawdę sporo, obdarowywaliśmy się nimi, pomogły nam w tym również ….słodycze.
Należy jednak pamiętać, że pozytywnie powinniśmy myśleć, nie tylko od święta!

Skip to content